AKP'nin hazırladığı 5’nci Yargı Paketi Meclis’ten geçti

  • 23:37 24 Kasım 2021
  • Siyaset
ANKARA-Kamuoyunda 5’inci Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi AKP ve MHP oyları ile Meclis’te kabul edildi. 
 
Kamuoyunda 5’inci Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklif Genel Kurul’da görüşüldü. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Genel Kurul’da konuştu.
 
‘Erkek zihniyetin müteşekkil komisyonu’
 
Yönetimi hatalı olan hiçbir eylemden fayda gelmeyeceğini söyleyen Semra,  AKP’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne kadar hatalı yöntem varsa, hatta olmayanları da icat ederek uygulamaya koyduğunu belirtti. Semra, “Bunun sonucunda yasalar yasa olmaktan çıktı, demokrasi ise zaten Hak getire. Çocuk hakları gibi son derece hassas olunması gereken bir konuda dahi alt komisyon kurulmasına dair yapılan öneriler kabul edilmedi. Çocuk hakları uzmanlarının, pedagogların, sosyal hizmet uzmanlarının fikirleri alınmadı. Erkek zihniyetinden müteşekkil Komisyonunuz ‘Çocukların geleceği böyle olacak.’ dedi ve bu maddeleri getirdi” dedi.
 
‘Kadınlar cezalandırılmak istenilmekte’
 
Endişeli olduklarını belirten Semra, konuşmasına şöyle devam etti: “İktidarın kadın ve çocuk düşmanı politikalarında çocuğun üstün yararının çıkmayacağını biliyoruz. Öncelikle bu teklifte çocuğun üstün yararı yok. Çocuğun tıpkı bir nesne gibi anne ve babayla görüşmesinin teslim mekânlarında sağlanacağı, ilan veya tedbir kararlarının yerine getirilmemesi hâlinde teslim emirlerinin düzenleneceği, çocuğun teslim edilmesini ve çocuğun kişisel ilişki kurmasını engelleyen taraf hakkında disiplin hapsi uygulanacağı, ilan ve tedbire uygun davranmama hâlinde velayetin değiştirilebileceği hâlleri düzenlenmiştir ve gerekirse kolluk kuvvetlerinin zoruyla. Burada velayetlerin büyük çoğunluğunun annelerde olduğu göz önünde bulundurulduğunda hem kadınlar cezalandırılmak istenmekte hem de çocuğun psikoloji göz ardı edilmekte. Burada çocuğun psikolojisi nasıl gözetiliyor? Çocuğun bir ebeveynine disiplin hapsi uygulayarak mı, kalmak istediği ebeveynden kolluk zoruyla alınarak mı?
 
Çocuğun üstün yararı değil, yargının kararı
 
Teklifle ebeveynlere mutlak öznellik durumu tanınırken çocuk bir nesne olarak görülmekte. Burada olan, çocuğun üstün yararı değil, yargının kararıdır. Aileler arasında yapılan görüşmelerde yaşanan gerginliklerde çocuğun üstün yararını korumak için çocuğun özne olduğu, kişisel görüşme hakkını gözeten yasalar hayata geçirilmelidir. Teklifteki düzenlemeyle çocukla kurulacak kişisel ilişkide çocuğun değil, anne ve babanın istekleri kişisel ilişki kurma hakkı temel kriteri olarak gözetilmiştir. Hâlbuki çocuğun üstün yararına göre, çocuğun psikolojik olarak kişisel ilişki kurmaya uygun olup olmadığını gözlemleyen, çocuğu tanıyan, kişisel ilişki öncesinde ve sonrasında çocuğun takibini sağlayan ve sürekli değişmeyen uzmanlar tarafından saptanması gerekmektedir. Maalesef ki bu uzmanlık alanında yeterli sayıda personel olup olmadığı kaygısı bir yana, bu uzmanların da bu alanlarda ne kadar yetkin olduğu tartışmalıdır. Bu durum, Hükûmetin çocukları gözeten kapsamlı bir politikasının olmasının sonucu ortaya çıkmıştır.”
 
‘345 çocuk cezaevinde’
 
Çocuklarla kişisel ilişki kurma mekanizmasının Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülmek istenmesinin dahi iktidarın bu konuya ne kadar uzak ve yanlış bir noktadan baktığını gösterdiğini belirten Semra, “Her ne kadar mevcut Bakanlıklar içerisinde buna en uygunu, kötünün iyisi diyebileceğimiz Bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise de o dahi görevlendirilmemiş, çocukların psikolojik durumları 0-6 yaş arası 345 çocuğun annesiyle birlikte cezaevinde kalmasını sağlayan Adalet Bakanlığına verilmiştir” dedi. 
 
‘Pandemide en fazla etkilenen kadınlar ve çocuklar’
 
Ardından konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit,  Kanun Teklifinde yer alan “çocuk teslimi” maddesine değinerek,   “Şimdi, gerçek anlamda bir çocuğun üstün yararı gibi bir tartışma yapıyorsak -ki bence bu AKP Grubuyla asla yapamayacağımız bir tartışma- o zaman şuradan başlamamız gerekiyor. Ülkemizde yaklaşık 35 milyon borçlu var, 28 milyonluk bir icra takibi var. Bu borçluluk ve icra takibinin içerisinde üzerine pandemiyi de eklediğimizde en fazla etkilenen kesim kim? Çocuklar ve kadınlar. Çocuk yoksulluğu ve kadın yoksulluğu artmış durumda, en üst sıralarda yer alıyor. Çocuklar okula gitmek yerine çekçekleriyle katı atık topluyorlar ama yetmiyor” diye belirtti.
 
‘Erkeklerin lehine düzenlemeler yapıyorsunuz?’
 
Çocukların arabaların camlarını silip para almaya çalıştığını, her yerde mendil satan çocukların olduğunu ve uyuşturucu madde kullanan çocukların sayısında her geçen gün artış  yaşandığına dikkat çeken Gülistan, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Siz gelmişsiniz, sanki gerçekten çok büyük bir öncelikmiş gibi çocukların teslimi meselesinde bazı düzenlemeler yapıyorsunuz. Üstelik kimin lehine? Erkeklerin lehine. Neden erkeklerin lehine? 2020 yılının verilerine göre Türkiye'de 124.742 çocuğun velayeti verilmiş. Bunların 75,8'i kadınlara verilmiş yani boşanan ailelerin çocuklarının velayetinin 75,8'i kadınlara verilmiş. Bu ne demek? Çocuğun bakım yükünü, aslında, çocuğun bakımını üstlenen kişiler kadınlar. Peki, siz yaptığınız bu düzenlemeyle neyi getiriyorsunuz? Diyorsunuz ki: Eğer kişisel ilişki kurma hakkını ihlal ederse kadına disiplin cezası verilecek, kişiye ki bu oranla aslında bunu zımni olarak kadın diye okuyabiliriz- yani aslında, kadının bir kez daha şiddete, bir kez daha çocuğuyla görüşme hakkının ya da çocuğunun şiddete uğramasını, istismara uğramasını engellemeye dönük yaklaşımlarını da cezalandıran bir aklınız var.”
 
‘Erkekler oturup bu teklifi yazdı’
 
Gülistan  son olarak şunları kaydetti: “Olması gereken neydi? Böyle bir yasa teklifi hazırlanırken paydaşların görüşleri alınırdı, değil mi? Bu alanda çalışmış, alanda hakimiyeti olan, otoritesi olan akademisyenlerden görüş alınırdı; çocuk derneklerinden, kadın örgütlerinden ve bu çevrelerden görüş alınırdı. Yetmedi, gelişmiş ülkelerin örnekleri incelenirdi, değil mi? Gerçekten çocuğu birey olarak gören, gerçekten çocuğu özne olarak gören, anne, baba arasında paylaşılan bir mal olarak, bir meta olarak görmeyen ülkelerin örnekleri incelenirdi ve oradan bir uyarlama yapılabilirdi değil mi? Sizin deyiminizle yerli ve millî bir uyarlama yapılırdı ama siz ne yaptınız? Oturdunuz işte. Sanırım 37, 37 milletvekili ki içlerinde oldukça az oranda, 11'i sadece kadın, diğerlerinin hepsi erkek, oturdunuz ve bu teklifi yazdınız.”
 
Kanun 233 oy ile kabul edildi 
 
 Genel Kurul’da yapılan görüşmelerin ardından kamuoyunda 5’nci Yargı Paketi adıyla bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ ne HDP, CHP, İYİ Parti “hayır” oyu kullanırken,  Kanun AKP ve MHP’nin 233 “evet” oyu ile Meclisten geçti.